Psykoterapeut Helle Wriedt

Klientudtalelser

Klientudtalelse: “I mit forløb hos Helle har jeg fået et helt andet og mere realistisk syn på de udfordringer, jeg har stået i – og mange værktøjer til at hjælpe mig igennem min dagligdag. Især hjælp til skole og angst har virkelig gavnet mig. Samtalerne har været helt nede på jorden, og jeg har altid følt mig forstået og rummet. Jeg har lært så meget om mig selv, men ikke mindst – at være den bedste udgave af mig selv.”


Klientudtalelse: “Jeg var angstramt, fuldstændig handlingslammet og kunne ikke klare livets udfordringer. Igennem nærværende og respektfulde samtaler fik jeg bearbejdet min fortid, styrket mit selvværd og fundet mit indre jeg og møder nu livets udfordringer fra et stærkere sted.


Klientudtalelse: ’’Helle møder mig med en kritisk tilgang til de ting, der fylder hos mig, men hun gør det på en meget omsorgsfuld, konstruktiv og ordentlig måde. Det hjælper mig til at få et nuanceret syn på de ting, der fylder hos mig, og det giver mig en bedre forståelse for, hvorfor jeg har det, som jeg har det.’


Klientudtalelse: ’’Jeg kæmper med angst, og jeg er ind imellem mødt op hos Helle, hvor jeg har været ked af det, nedtrykt og ved siden af mig selv. Til gengæld er jeg aldrig blevet sendt grædende ud af døren hos hende. Hun sørger altid for at runde sessionen af på en meningsfyldt måde, og sender dig aldrig hjem med uafsluttede spørgsmål.


Klientudtalelse: ’’Hun er god til at møde dig i det, du kommer med til sessionen. Hun tager udgangspunkt i det, der fylder lige nu og her, og hun sørger for, at du går fra sessionen med nye perspektiver, mere afklaret og med nyt gå-på-mod.’’