Psykoterapeut

Helle Wriedt

Terapi hos mig

Samtalen er kernen i terapien, og derfor lægger jeg meget vægt på at få etableret en god og tryg relation. Jeg tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske kun kan forstås ud fra sin egen oplevelse af sig selv. Det er altså kun dig, som ved, hvordan det opleves at være dig. Men ved at skabe et tillidsfuldt og nærværende rum kan vi sammen gå på opdagelse og udforske de steder, som trænger til at blive kigget på med kærlige øjne. 

Jeg ved, hvad det vil sige – at være i en livskrise – og er i stand til at forstå og være nærværende og samtidig på en professionel måde guide dig igennem en svær periode.

Der kan være mange grunde til at starte i terapi: man kan sidde fast i uhensigtsmæssige mønstre, være deprimeret, føle angst, være stresset eller kæmpe med dårligt selvværd. I samtalerne får du forståelse og indsigt i egne reaktionsmønstre i forhold til dig selv og dine relationer til andre.

Gennem samtalen hjælper jeg dig til at få øje på, hvordan du begrænser og kritiserer dig selv, og du bliver opmærksom på, hvordan stress, angst, mindreværd og depression opstår.

Når det er tydeligt, hvordan du behandler dig selv, er det muligt at ændre måden, du er på – både over for dig selv og i forhold til din omverden. Udover at løse konkrete problemer giver individuel terapi dig en mulighed for at undersøge, hvem du egentlig er, og hvilke ressourcer, du har til rådighed. 

Mange par oplever på et tidspunkt i deres forhold, at tingene ikke længere er, som de har været. Problemer i et parforhold kan skyldes mange ting, og der findes derfor også mange årsager til at begynde i parterapi.

Dårlig kommunikation, mange skænderier, utroskab eller seksuelle problemer, for andre kan det være mere diffust som følelsen af at være vokset fra hinanden, være gået i stå, føle sig ensom i forholdet, eller at man føler, at den gnist, som var der engang, er forsvundet.

Skilsmisse skal ses som det sidste skridt, man kan tage. Har man viljen til at gøre noget ved problemet i parforholdet, er man allerede godt på vej til at hjælpe forholdet tilbage på rette spor.

I samtalerne hjælper jeg dig til at styrke dit selvværd, finde frem til dine kvaliteter, sætte ord på dine følelser og give dig mere livsglæde.

Jeg lytter aktivt og guider dig gennem de udfordringer, som du har, om det så omhandler angst, stress, lavt selvværd, problemer i familien, skilsmisse, OCD, spiseforstyrrelse eller selvskade.

 I 2009 blev jeg færdig som Psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut i København. Det er en 4-årig uddannelse, som er Oplevelsesorienteret Psykoterapi, der tager udgangspunkt her og nu. Efterfølgende er jeg uddannet Mindfulness-instruktør, som jeg også bruger i mine samtaler. Jeg har været frivillig i Børn og Sorg i Kræftens Bekæmpelse i 4 år, samtidig med mit uddannelsesforløb, hvor jeg havde samtaler med børn, som har mistet en forælder. I dette forløb fik jeg supervision af Jes Dige, som er en pioner inden for det felt.

 Jeg har særlig erfaring med angst, sorg, stress, misbrug, selvværd, spiseforstyrrelser og parterapi. Jeg har haft egen klinik siden 2009.

Som en væsentlig forudsætning for at virke som terapeut for andre er jeg løbende i supervision.

Jeg har tavshedspligt og overholder Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler.